Project

Effecten van veranderende mariene ecosystemen

Ecologische veranderingen hebben gevolgen voor mariene ecosystemen en economische sectoren die daar gebruik van maken. Wageningen UR LEI onderzoekt economische en sociale effecten van veranderingen in mariene ecosystemen met nadruk op de gevolgen voor de visserij.

Verschillende doelstellingen van VECTORS zijn:

  • Kennis verzamelen van de huidige en mogelijk toekomstige omvang en richting van veranderingen in mariene ecosystemen
  • Begrijpen van de mechanismen die ten grondslag liggen aan veranderingen in het mariene leven en de rol van menselijke activiteit hierin
  • Vaststellen van de gevolgen van veranderingen in het mariene leven op ecosystemen, hun structuur en functioneren, de diensten die zij leveren en de economische gevolgen en gevolgen voor de gemeenschap
  • Projecteren van de toekomstige veranderingen en consequenties van multisectorale menselijke activiteiten in de mariene omgeving bij mogelijke toekomstscenario’s van adaptatie en mitigatie
  • Ontwikkelen van innovatieve voorspellende managementinstrumenten en – strategieën, bedoeld voor verschillende beleidsmakers en andere stakeholders

Plan van aanpak

LEI richt de aandacht op economische gevolgen van veranderingen in biologische productiviteit en geografische distributie van natuurlijke hulpbronnen, veroorzaakt door omgevingsveranderingen als gevolg van menselijk handelen. Bestaande bio-economische modellen worden aangepast en uitgebreid naar verschillende regionale zeeën (Noordzee, Westerse deel van Middellandse zee en Baltische zee). Ook de gevolgen voor de culturele mariene ecosysteemdiensten worden onderzocht.

Beoogde resultaten

Buisman, F.C., R.A Groeneveld, H. Bartelings, J.A. Fernandes, K. Hamon, F. Maynou, P. Nunes, L. Piñol, L. Rodríguez, S. Sastre, F.E. Schasfoort, S. Simons, A. N. Walker, M. Austen, J. Bishop, R. van Duinen, T. Fileman, G. Merino, M. Loureiro, L. P. Pérez, J-J. Poos,A.M. Queirós, L. Santos, D. Smith, T. Vance,  L. Voltaire, F. Viard,  H.-P. Weikard, Impact of ecological changes on economic results of marine sectors, VECTORS project deliverable D3.3.1, 2014

Published articles:

Hattam, C., J.P. Atkins, N. J. Beaumont, T. Börger, A. Böhnke-Henrichs, D. Burdon, R. de Groot, E. Hoefnagel, P. A. L. D Nunes, J. Piwowarczyk, S. Sastre, and M.C. Austen. 2015. Marine ecosystem services: Linking indicators to their classification. Ecological Indicators 49:61-75.

Simons, S.L., H. Bartelings, K.G. Hamon, A.J. Kempf, R. Döring, and A. Temming. 2014. Integrating stochastic age-structured population dynamics into complex fisheries economic models for management evaluations: the North Sea saithe fishery as a case study. ICES Journal of Marine Science 71 (7):1638-1652.

Planned articles

Jose A. Fernandes, Thomas Vance, Tim Fileman, David Smith, Lionel Santos, John Bishop, Frederique Viard, Ana M. Queirós, Gorka Merino, Erik Buisman, Melanie Austen, Modelling the cost to European shipping of ballast-water treatment and biofouling by non-indigenous species, Environmental Science & Technology, Submitted 2014

Article on bio economic model Fishrent

Article on the economic impact of climate change on the North Sea flatfish and shrimp fishery

Publicaties