Project

Effectieve Europese samenwerking dierlijke genetische bronnen

Het Europese netwerk voor dierlijke genetische bronnen (ERFP: European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) levert een belangrijke bijdrage aan effectief behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen op Europees niveau door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen nationale programma’s en tussen nationale genenbanken. ERFP kent een aantal prioriteiten, waaronder de ontwikkeling van het Europese netwerk van nationale genenbanken (EUGENA), en het toegankelijk maken en up-to-date houden van informatie over dierrassen en genenbankcollecties via een Europese web portal en database (EFABIS). CGN vertegenwoordigt Nederland binnen ERFP en levert belangrijke bijdragen aan de doelstellingen van ERFP.

Het Europese netwerk voor dierlijke genetische bronnen (ERFP: European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) levert een belangrijke bijdrage aan effectief behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen op Europees niveau, door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen nationale programma’s en tussen nationale genenbanken. ERFP kent een aantal prioriteiten, waaronder de ontwikkeling van het Europese netwerk van nationale genenbanken (EUGENA), en het toegankelijk maken en up-to-date houden van informatie over dierrassen en genenbankcollecties via een Europese web portal en database (EFABIS). CGN vertegenwoordigt Nederland binnen ERFP en speelt een actieve rol binnen ERFP, in het bijzonder de Working Group Ex Situ Conservation (voorzitter) en de Working Group Documentation and Information.

Resultaten en Producten 2016

-      Voorzitterschap van Steering Committee van ERFP en voorzitter van de Working Group Ex Situ Conservation.

-      Ondertekening EUGENA Memorandum of Understanding, door ERFP Member States en ERFP Secretariat, is in 2016 gestart.

-      Bijdrage aan, en organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst van de ERFP WG Ex Situ, in samenwerking met FAO Budapest, over de ontwikkeling van het Europese genenbank netwerk (EUGENA), en over de complementariteit van in situ en ex situ behoud van dierlijke genetische bronnen (Gödöllö, april 2016)

-      ERFP Working Group Ex Situ heeft geadviseerd over verdere ontwikkeling van geharmoniseerde modellen voor Material Acquisition Agreements (MAA) en Material Transfer Agreement (MTA) voor Europese genenbanken, in het licht van de ontwikkeling van EUGENA en de implementatie van het Nagoya Protocol on ABS (afronding in 2017).

-      ERFP Ad Hoc Action heeft in 2016 geresulteerd in specificaties voor een EUGENA web portal. Dit in samenhang met de beoogde modernisering van de ERFP Website en gebruik maken van resultaten van het Horizon 2020 IMAGE project.

-      Voorbereiding en coördinatie van de Europese inbreng in de vergadering van de FAO Intergovernmental Technical Working Group on Animal Genetic Resources, juli 2016.

-      Advisering van FAO over modernisering van de FAO databases DAD-IS en daarmee ook modernisering van de Europese EFABIS database.

-      Bijdrage aan EAAP Challenge Session over Access and Benefit Sharing en het Nagoya Protocol, Belfast, Augustus 2016. 

-      Inbreng van ERFP bij het opstellen van Guidance documenten voor de implementatie van EU ABS regelgeving.

-      Participatie van het Europese netwerk van genenbanken (EUGENA) en CGN in een goedgekeurde EC-Horizon 2020 projectaanvraag (IMAGE).

-      Jaarlijkse contributie vanuit Nederland voor het ERFP netwerk.

- Op uitnodiging van AU IBAR, vertegenwoordiging van ERFP/EUGENA in African workshop “Development of African gene bank network” .

Publicaties