Project

Effectieve Europese samenwerking dierlijke genetische bronnen

Het Europese netwerk voor dierlijke genetische bronnen (ERFP: European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) levert een belangrijke bijdrage aan effectief behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen op Europees niveau door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen nationale programma’s en tussen nationale genenbanken. ERFP kent een aantal prioriteiten, waaronder de ontwikkeling van het Europese netwerk van nationale genenbanken (EUGENA), en het toegankelijk maken en up-to-date houden van informatie over dierrassen en genenbankcollecties via een Europese web portal en database (EFABIS). CGN vertegenwoordigt Nederland binnen ERFP en levert belangrijke bijdragen aan de doelstellingen van ERFP.

Het Europese netwerk voor dierlijke genetische bronnen (ERFP: European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) levert een belangrijke bijdrage aan effectief behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen op Europees niveau, door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen nationale programma’s en tussen nationale genenbanken. ERFP kent een aantal prioriteiten, waaronder de ontwikkeling van het Europese netwerk van nationale genenbanken (EUGENA), en het toegankelijk maken en up-to-date houden van informatie over dierrassen en genenbankcollecties via een Europese web portal en database (EFABIS). CGN vertegenwoordigt Nederland binnen ERFP en speelt een actieve rol binnen ERFP, in het bijzonder de Working Group Ex Situ Conservation (voorzitter) en de Working Group Documentation and Information.

Gerealiseerde producten 2017

Publicaties