Project

Effectieve Europese samenwerking dierlijke genetische bronnen

Het Europese netwerk voor dierlijke genetische bronnen (ERFP: European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources) levert een belangrijke bijdrage aan effectief behoud en duurzaam gebruik van dierlijke genetische bronnen op Europees niveau door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen nationale programma’s en tussen nationale genenbanken.

ERFP kent een aantal prioriteiten, waaronder de ontwikkeling van het Europese netwerk van nationale genenbanken (EUGENA), en het toegankelijk maken en up-to-date houden van informatie over dierrassen en genenbankcollecties via een Europese web portal en database (EFABIS).

CGN vertegenwoordigt Nederland binnen ERFP en speelt een actieve rol binnen ERFP, in het bijzonder de Working Group Ex Situ Conservation (voorzitter) en de Working Group Documentation and Information.

Gerealiseerde producten 2018

  • Bijdragen aan de (strategische discussies tijdens de) General Assembly van National Coordinators in Zagreb.
  • Herbenoeming voor een tweede periode van 3 jaar (2019-2022) tot voorzitter van de ERFP Steering Committee (S.J. Hiemstra)
  • Actieve rol in de ERFP In Situ Working Group (van start gegaan in 2018), de ERFP Working Group Ex Situ, en de Working Group Documentation.
  • Vanuit ERFP (WG Documentation) zijn de specifieke wensen van de Europese regio vertaald in een Europese ‘landingpage’ (EFABIS) voor de mondiale DAD-IS rassendatabase (EFABIS). De landingpage is in 2018 gelanceerd.
  • Ruim 10 Europese landen (waaronder Nederland) hebben Memorandum of Understanding getekend voor deelname in het Europese genenbanknetwerk voor landbouwhuisdieren (EUGENA). EUGENA kent een specifieke web portal met informatie over nationale genenbanken en genenbankcollecties.
  • Ontwikkeling van project GenRes Bridge (H2020 Coordination and Support Action), dat per 1-1-2019 van start gaat. Het betreft samenwerking tussen de Europese netwerken voor plant, animal en forest genetic resources (resp. ECPGR, ERFP, EUFORGEN) en gericht op een Europese strategie voor agrobiodiversiteit.
  • Stakeholder dialogen over sociaal economische en ethische aspecten van genenbanken (in samenwerking met Horizon 2020 IMAGE consortium).
  • Jaarlijkse financiële bijdrage aan ERFP.
  • Een sessie georganiseerd over “valorisatie van dierlijke genetische bronnen”, tijdens het jaarlijkse congres van de European Federation of Animal Science (EAAP).

Publicaties