Effectieve Europese samenwerking plantaardige genetische bronnen

Project

Effectieve Europese samenwerking plantaardige genetische bronnen

Effectief behoud en stimulering van genetische bronnen in slechts mogelijk in internationaal verband. Europese landen hebben het netwerk European Co-operative Programme on Plant Genetic Resources ECPGR opgericht. Dit netwerk biedt een forum voor uitwisseling, projectsamenwerking en taakverdeling. Het project richt zich vooral op de verdere ontwikkeling van de Europese gewas database EURISCO en de virtuele Europese collectie AEGIS.

Effectief behoud en stimulering van genetische bronnen in slechts mogelijk in internationaal verband. Europese landen hebben het netwerk European Co-operative Programme on Plant Genetic Resources ECPGR opgericht. Dit netwerk biedt een forum voor uitwisseling, projectsamenwerking en taakverdeling. Het project richt zich vooral op de verdere ontwikkeling van de Europese gewas database EURISCO en de virtuele Europese collectie AEGIS. Activiteiten betreffen vooral deelname aan de ECPGR Steering Committee en het voorzitten van de Working Groups Documentation and Information en Solanaceae.

Resultaten en Producten 2016

-      Als lid van de Steering Committee van ECPGR is deelgenomen aan de  Phase IX midterm bijeenkomst. Hier werd het algemene beleid van ECPGR besproken, alsmede de selectie van de te financieren projecten in het kader van het vierde Granting Scheme.

-      Deelname aan en organisatie van de door ECPGR gefinancierde training workshop voor National Focal Points (NFP, de nationale contacten die de informatie voor EURISCO verzamelen en uploaden).

-      Bijdragen aan projectvoorstellen in het kader van de vierde call van de ECPGR Activity Grant Scheme: als indiener (‘GRIN-Global’) en als deelnemer (‘ECPGR Networking’ en ‘SaveAlliDiv’)

-      Bijdrage aan besluitvorming ECPGR Steering Committee over inrichting van activiteiten gericht op on-farm en in situ management van PGRFA.

-      Bijdragen aan de verbetering van EURISCO, de Europese database voor PGR: in planning en evaluatie als voorzitter van de EURISCO Advisory Committee, in integratie in internationale netwerken als lid van de Genesys Advisory Committee. Tevens uitgebreide technische feedback geleverd op ontwerp-interfaces voor de uitbreiding van EURISCO richting de documentatie van fenotypische gegevens.

Publicaties