Project

Effectieve Europese samenwerking plantaardige genetische bronnen

Effectief behoud en stimulering van genetische bronnen in slechts mogelijk in internationaal verband. Europese landen hebben het netwerk European Co-operative Programme on Plant Genetic Resources ECPGR opgericht. Dit netwerk biedt een forum voor uitwisseling, projectsamenwerking en taakverdeling. Het project richt zich vooral op de verdere ontwikkeling van de Europese gewas database EURISCO en de virtuele Europese collectie AEGIS.

Effectief behoud en stimulering van genetische bronnen in slechts mogelijk in internationaal verband. Europese landen hebben het netwerk European Co-operative Programme on Plant Genetic Resources ECPGR opgericht. Dit netwerk biedt een forum voor uitwisseling, projectsamenwerking en taakverdeling. Het project richt zich vooral op de verdere ontwikkeling van de Europese gewas database EURISCO en de virtuele Europese collectie AEGIS. Activiteiten betreffen vooral deelname aan de ECPGR Steering Committee en het voorzitten van de Working Groups Documentation and Information en Solanaceae.

Gerealiseerde producten 2019:

  • De rollen van National Coordinator, Chair van de Working Group Documentation and Information en Chair van de Working Group Solanaceae zijn ingevuld.
  • Bijdragen aan diverse training en coördinatie bijeenkomsten en uitvoering van een pilot ‘genebank peer review’.

    Publicaties