Effectieve Europese samenwerking plantaardige genetische bronnen

Project

Effectieve Europese samenwerking plantaardige genetische bronnen

Effectief behoud en stimulering van genetische bronnen in slechts mogelijk in internationaal verband. Europese landen hebben het netwerk European Co-operative Programme on Plant Genetic Resources ECPGR opgericht. Dit netwerk biedt een forum voor uitwisseling, projectsamenwerking en taakverdeling. Het project richt zich vooral op de verdere ontwikkeling van de Europese gewas database EURISCO en de virtuele Europese collectie AEGIS.

Effectief behoud en stimulering van genetische bronnen in slechts mogelijk in internationaal verband. Europese landen hebben het netwerk European Co-operative Programme on Plant Genetic Resources ECPGR opgericht. Dit netwerk biedt een forum voor uitwisseling, projectsamenwerking en taakverdeling. Het project richt zich vooral op de verdere ontwikkeling van de Europese gewas database EURISCO en de virtuele Europese collectie AEGIS. Activiteiten betreffen vooral deelname aan de ECPGR Steering Committee en het voorzitten van de Working Groups Documentation and Information en Solanaceae.

Gerealiseerde producten 2018

  • De rollen van National Coordinator, Chair van de Working Group Documentation and Information en Chair van de Working Group Solanaceae zijn ingevuld.
  • Bijdrage aan de uitvoering van een project gericht op training van EURISCO National Focal Points in het beheer en aanlevering van data aan EURISCO.
  • Chair van de Advisory Committee van EURISCO.
  • Bijdragen aan het project ‘Assessing linkages between genebanks and direct users (LINKAGES)’.

Publicaties