Project

Effectiviteit van collectieven

Met de laatste hervorming van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is nederland overgeschakeld op collectieve arrangementen voor agrarisch natuurbeheer. Het paper beschrijft en onderzoek de institutionele en economische aspecten van het Nederlandse nieuwe model.