Project

Efficiency van schelpdiermonitoring

IMARES voert jaarlijks onderzoek uit naar de voorraad schelpdieren in de Nederlandse kustwateren. Van de verschillende technieken die hierbij gebruikt worden is de efficiency nog niet vastgesteld. In Gear efficiency onderzoekt IMARES deze technieken om zodoende de kwaliteit van de voorraadbepaling van schelpdieren te verbeteren.

Doelstelling

Jaarlijks voert IMARES in de Nederlandse kustwateren (Waddenzee, Oosterschelde, Westerschelde en Kustzone) schelpdiersurveys uit. Hierbij wordt de verspreiding en omvang van de belangrijkste commerciële schelpdiersoorten onderzocht. Dit zijn met name mosselen, kokkels, mesheften en Japanse oesters.
Project Gear efficiency heeft tot doel om de verschillende technieken voor de surveys van verschillende species te kwantificeren. En deze technieken onderling te vergelijken op efficiency. De meeste technieken zijn namelijk nog niet met elkaar vergeleken. Dit moet leiden tot verbeterde nauwkeurigheid van de voorraadbepaling; toepassen van de nieuwe bodemdregmethode in alle surveys; het kunnen vergelijken van de uitkomsten uit verschillende verzamelmethoden.

Plan van aanpak

Het project richt zich op de volgende verzamelmethoden:

  • Benthosschaaf, oud en vernieuwd
  • Ensisschaaf, prototype; bruikbaarheid vaststellen
  • ‘zuigkor’ en ‘stempelkor
  • Boxcore
  • Hydraulische happer (1m2)
  • Van Veen-happer
  • ‘kokkelschepje’ of ’kokkelschuifje’

Zo mogelijk wordt de efficiency getest in verschillende sedimenttypen. Doelspecies zijn tweekleppigen, een klasse van weekdieren: Ensis sp., Spisula sp., Mytilus edulis, Cerastoderma edule, Crassostrea gigas, Mya arenaria, Macoma balthica.

Het veldwerk vindt van mei tot augustus plaats.
Voor de wettelijke onderzoekstaken (WOT-)schelpdierensurvey in de kuststreek zullen we vaststellen hoe we de Benthosschaaf met verbeterde efficiency kunnen gebruiken, zonder een trendbreuk in de gegevens te veroorzaken. Voor deze gegevens zullen we een nader te bepalen correctie toepassen. In surveys waarbij meerdere verzameltechnieken worden gebruikt, zoals de kokkelsurvey in de Waddenzee, stellen we verschillende correcties vast voor de verschillende verzameltechnieken.

Beoogde resultaten

De resultaten zullen verschijnen in een rapport dat via het Centrum voor Visserijonderzoek wordt uitgebracht. Rapporten hierna zullen refereren aan dit rapport voor efficiency van de vismethode.
Het project draagt direct bij aan de kwaliteit van en het vertrouwen in de WOT schelpdieren voorraadbepaling.