Project

Eindadvies Biobouwers

Het verkennende rapport Biobouwers (IMARES, A. de Groot) in de offerte 1e tranche 2013 is op verzoek van DP Waddengebied (Hans Gerritsen en Rick Hoeksema) gereviewd door Deltares (Bregje van Weesenbeeck) en RWSWVL (Sarah Marx). Uit de review kwam naar voren dat het rapport vooral vanuit ecologische optiek is geschreven. Voor DP Waddengebied is het belangrijk een nadere integrale analyse vanuit ecologie en lange-termijn waterveiligheid uit te voeren, namelijk of en hoe biobouwers onderdeel kunnen zijn van de voorkeursstrategie voor de lange-termijn waterveiligheid.

Biobouwers zijn organismen die hun omgeving kunnen veranderen, zoals schelpdieren, kweldervegetatie en duinvegetatie. Zij kunnen mogelijk een rol spelen in de waterveiligheidsstrategie van Deltaprogramma Waddengebied. In dit project worden technische aspecten daarvan uitgewerkt.

Deliverables

Rapportage Biobouwers als onderdeel van de voorkeursstrategie DPW

Publicaties