Project

Eindadvies waterveiligheidsstrategieën Eems Dollard

Uit de analyse in 2013 is gebleken dat de extreme hoogwaterstanden in Eems Dollard in de afgelopen decennia significant sneller dan het gemiddelde zeeniveau is gestegen. Deze ontwikkeling in het Nederlandse deel (stations Eemshaven, Delfzijl en Nieuwe Statenzijl) is erg belangrijk voor de veiligheid tegen overstromingen.

Uit de analyse in 2013 is gebleken dat de extreme hoogwaterstanden in Eems Dollard in de afgelopen decennia significant sneller dan het gemiddelde zeeniveau is gestegen. Deze ontwikkeling in het Nederlandse deel (stations Eemshaven, Delfzijl en Nieuwe Statenzijl) is erg belangrijk voor de veiligheid tegen overstromingen. Voor de voorkeursstrategie van DPW in dit gebied is essentieel om te weten hoe deze geconstateerde trend in de toekomst zal voortzetten.

Gegeven de beperkte tijd en budget werd voorgesteld deze vragen te beantwoorden met de volgende aanpak:

Stap 1: Raadplegen uitkomsten andere studies die in 2013 naast het DPW project zijn uitgevoerd voor Eems Dollard. Hierbij wordt vooral gedacht aan de verschillende modelleringstudies.

Stap 2: Een workshop met experts. Behalve de genoemde onderzoekvragen zal daarbij ook aan de orde komen de vraag: wat kan verder onderzoek nog leveren?

Stap 3: Rapportage met antwoord op de gestelde vraag, plus bijdrage aan het eindadvies.

Dit heeft geresulteerd in:

Eindadvies waterveiligheidsstrategieƫn Eems Dollard: Het rapport bevat input voor eindadvies Eems Dollard ten behoeve van de voorkeursstrategie van DPW.

Er is een workshop met experts gehouden.

Publicaties