Project

Eiwit uit zilte reststromen

Wereldwijd is er grote aandacht voor innovatieve concepten om viskweek te combineren met andere productie vormen. Dit gebeurt in de vorm van IMTA (Integrated MultiTrophic Aquacultuur), aquaponics (combinatie viskweek en plantaardige productie) en door toepassing van biofloc productie. Dit zijn allemaal vormen van het gebruik van mariene afvalstromen voor de productie van eiwitten. Er wordt veel gespeculeerd over de onderwerp, aangezien combinatie kweken de maatschappelijk gewenst zijn. Echter, de restricties om dergelijke gekoppelde systemen tot een succes te maken liggen vaak in de beschikbaarheid van nutrienten. Dit is een onderdeel dat vaak pas als laatst de aandacht krijgt, maar zeker wetenschappelijk en economisch het interessants is om aandacht aan te besteden.   

Wereldwijd is er grote aandacht voor innovatieve concepten om viskweek te combineren met andere productie vormen (oa in constructed wetlandse). Dit gebeurt in de vorm van IMTA (Integrated MultiTrophic Aquacultuur), aquaponics (combinatie viskweek en plantaardige productie) en door toepassing van biofloc productie. Dit zijn allemaal vormen van het gebruik van mariene afvalstromen voor de productie van eiwitten.

Aquaponic systemen worden al 50 jaar ontwikkeld, en op kleine schaal toegepast. Hierbij wordt viskweek gecombineerd met de kweek van groente en fruit. Het generieke idee is dat de nutriënten  en metabolieten uit viskweek worden afgebroken door bacterie en chemische processen en gebruikt voor de productie van planten eiwitten.  Hierbij is de aandacht voornamelijk gevestigd op nitraat en fosfaat. Dit gebeurt meestal in één productiesysteem. Echter, dit concept wordt gehinderd door de onvoldoende aansluitende productie omgevingen, zoals pH, nutriënten en essentiële mineralen. Daarnaast is schaalgrootte (de verhouding tussen viskweek en plantenkweek) een grote uitdaging om een renderend systeem te ontwikkelen. De uitdaging ligt er om de nutriëntbalans van dergelijke systemen op elkaar aan te sluiten. Hiervoor is het noodzakelijk dat niet alleen naar macronutriënten te kijken, maar voornamelijk ook de kwaliteit van het water en de aanwezige micronutriënten.

Het project beoogd inzicht te krijgen in de micro nutriënthuishouding van mariene eiwit productie systemen (vis), dit om de aansluiting met reststroom benutting mogelijk te maken. Traditioneel wordt bij koppeling van aquacultuur en plantaardige productie systemen gekeken naar de macro nutriënt samenstelling, dit alleen is niet voldoende om de aansluiting efficiënt te laten verlopen.

Dit project zal hierom focussen op de nutriënt huishouding van viskweek systemen en de koppeling met maatschappelijk gewenste eiwit productie systemen (biofloc en/of aquaponics).

Er wordt gestreefd de ontwikkelde kennis op te leveren in een peer reviewed paper.

Publicaties