Project

Eiwitkwaliteit van biopharmaceuticals uit planten

De kwaliteit van recombinante eiwitten uit planten laat nog te wensen over. Bovendien geeft de gebruikelijke manier van eiwitanalyse geen goed beeld van deze producten.

Doelstelling

Doel van dit project is expertise te ontwikkelen en verbeteren op het gebied van:

  • verschillende plant productiesystemen voor de productie van hoogwaardige therapeutische eiwitten (medicijnen) voor behandeling en genezing van verschillende ziekten.
  • nieuwe methodes voor het analyseren en monitoren van de kwaliteit (analytisch en functioneel) van deze eiwitten gedurende het productieproces.
Het project levert een bijdrage aan humane gezondheid, niet via voeding maar via plantgeproduceerde medicijnen.

Werkwijze

In dit project worden een anti-kanker antilichaam en een griepvaccin gebruikt als targeteiwitten voor de productie in verschillende, controleerbare plantaardige productiesystemen. Op het moment zijn meerdere partners de productie van deze eiwitten aan het optimaliseren in de verschillende productiesystemen. De eindproducten worden door Plant Research International geanalyseerd op met name het aantal en het soort suikerketens dat deze in plantencellen geproduceerde eiwitten bevatten. Voor het anti-kanker antilichaam hebben we met MALDI-MS  meer dan 100 verschillende samples geanalyseerd die verkregen zijn uit verschillende expressiesystemen.

Resultaten

Alle samples hebben een glycaanprofiel typerend voor plantgeproduceerde eiwitten. Echter, wij zien verschillen tussen maar ook binnen de verschillende expressiesystemen. De verkregen resultaten zijn met de partners besproken, zodat zij hun productiesysteem verder kunnen aanpassen en optimaliseren. Tevens kunnen we nu de resultaten verder verifiëren met behulp van MALDI MS/MS door potentiele glycopeptiden te fragmenteren, wat extra informatie oplevert over zowel de peptide als suikerketen. Daarnaast hebben we de protocollen voor de MALDI analyse verder geoptimaliseerd.

Onze onderzoeksgroep had weinig ervaring met het analyseren van een eiwit met meerdere suikerketens, zoals het in dit project bestudeerde griepeiwit. Dit eiwit met 7 potentiële  glycosyleringsites werd in tabak geproduceerd en vervolgens geanalyseerd met voornamelijk LC-MS. Uit onze analyses blijkt dat 6 van de 7 potentiele glycosyleringsplaatsen daadwerkelijk een suikerketen bevatten. Daarnaast bleek dit multi-geglycosyleerde eiwit uitsluitend 2 type suikerketens te bevatten kenmerkend voor plant geproduceerde eiwitten.

Publicaties