Project

Emissieregistratie

De Emissieregistratie levert cijfers voor nationale en internationale rapportages, zoals de Balans van de Leefomgeving en Kyoto. Het  ministerie van LNV hecht veel waarde aan zo actueel mogelijke  cijfers en de beste wetenschappelijke inzichten die Wageningen University & Research biedt.

De Emissieregistratie levert cijfers voor nationale en internationale rapportages, zoals de Balans van de Leefomgeving en Kyoto. Binnen dit project wordt de bijdrage van Wageningen UR aan de Emissieregistratie geregeld. Concreet bestaat dit uit het leveren van emissiecijfers voor LULUCF, onderbouwing voor de landbouw emissies en bijdragen aan vergaderingen binnen de Emissieregiestratie

Deliverables

Bijdrage aan National Inventory Report
Methode rapport LULUCF
Methode rapport landbouwemissies

Publicaties