Project

EndLESS - Reduction of airborne endotoxins in animal production, to improve human and animal health

Humane gezondheid kan door endotoxine vanuit de veehouderij beïnvloed worden. Endotoxine kan vanuit faeces, mest komen en binden en fijnstof vanuit de veehouderij. Het onderzoek hier heeft de focus om te onderzoeken of deze endotoxine ook de gezondheid van de dieren beïnvloed. En hoe we de endotoxine hoeveelheden die emitteren vanuit de veehouderij kunnen reduceren.

Humane gezondheid kan door endotoxine vanuit de veehouderij beïnvloed worden. Endotoxine kan vanuit faeces, mest komen en binden en fijnstof vanuit de veehouderij. Het onderzoek hier heeft de focus om te onderzoeken of deze endotoxine ook de gezondheid van de dieren beïnvloed. En hoe we de endotoxine hoeveelheden die emitteren vanuit de veehouderij kunnen reduceren. De onderzoeksvelden zijn de interacties tussen het microbioom en voeding die de mest en excreta kwaliteit kunnen beïnvloeden. Technische ontwerpen om de endotoxine gebonden aan fijnstof te reduceren.  Veel belovende interventies zullen geëvalueerd worden met behulp van een socio-economische nieuwe methode op haalbaarheid en consumenten en veehouder acceptatie. De interventies zullen leiden tot reductie in emissie van endotoxine vanuit de veehouderij op een dusdanige wijze dat het humane en dier gezondheid verbeterd.

 

Publicaties