Project

Energieke Algen

Door de opwarming van de aarde is er de behoefte om technologieën te introduceren die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Met algen kan, naar verwachting, bio-energie geproduceerd worden en gelijktijdig een aanzienlijke vermindering van de broeikassgassen-uitstoot gerealiseerd worden.

Doelstellingen project

Het EnAlgae-project is een strategisch intereg IVb- project met 21 partners in Noord-West Europa. De ambitie van het project is het versnellen van de introductie van op algen biomassa gebaseerde energieproducten.

Werkwijze en tijdspad

 • Macro-economisch rapport wordt afgerond
 • Bestaande ecomomische model wordt uitgebreid van 'open pond' reactoren naar ook 'flat panel'  reactoren en 'tubular' reactoren
 • Alle micro-algen economische modelellen bevatten de productie van bio-ethanol, methaan en bio-diesel.
 • Macro-algen economische model wordt afgerond
 • Stakeholder bijeenkomsten worden gehouden in Duitsland, Nederland/BelgiĆ« en Engeland. Op deze bijeenkomsten wordt de voortgang van de modellen besproken.
 • Afstemmen met WP2-acties op he gebied van LCA's en met WP1-acties op het gebied van een algengroeimodel.

Resultaten

Resultaten tot en met maart 2014:

 • Rapport over macro-economie van algen
 • Excel model ' open pond' uitgebreid naar drie 'energy value chains'
 • Excel model ' flat panel'  reactor
 • Excel model ' tubular' reactor
 • Excel model over macro-algen
 • Rapport over resultaten van de model
 • Notulen van stakeholder bijeenkomsten (3)

De tot nog toe behaalde resultaten (t/m 2012):

 • Inventariseren van initiatieven op algengebied in het NWE-gebied
 • Een excel-model gebouwd voor een open vijver business economisc model; gedeeld met bedrijven in Noord-West Europa (Duitsland, BelgiĆ«, Nederland en het Verenig Koninkrijk)
 • Het model is besproken met stakeholders tijdens bijeenkomsten in Lelystad, Frankfurt en Cambridge
 • Presentatie van het model op het 6e International Algae Congress in Rotterdam
 • Updates van het model zijn aan stakeholders in bovengenoemde laen gestuurd
 • Onderzoek uitgevoerd naar macro-economie in relatie tot het onderwerp
 • Meeting op Schiphol met EnAlgae acties in relatie tot Action 7
 • Bezoek van Belgische stakeholders
 • De algenfaciliteiten zijn uitgebreid met een open fotobioreactor met ledlicht
 • De algenvijvers (2 x 250 m2) zijn operationeel gemaakt (mei 2012); een leercurve is gestart voor wat betreft het management van de productie; dit is samen uitgevoerd met een SME (Algae Food & Fuel). Gegevens zijn verzameld en gedeeld met het consortium
 • De algenvijvers zijn gekoppeld aan een CHP voor laagwaardige verwarming en rookgasinjectie voor mineralentoevoer.