Project

Energieke samenleving en democratische instituties

Het project vervat de werkbaarheid en resultaten van collaborative en corporate governance van stedelijke natuur initiatieven in Nederland in een Engelstalige publicatie. Het besteedt hierbij aandacht aan de perspectieven van burgers, bedrijven en lokale overheden. De studie maakte gebruik van vergelijkende case studies, documenten onderzoek en semi-open interviews in een aantal critical cases.

Het project bestaat uit het in een Engelstalig peer reviewed artikel vervatten van de resultaten van het onderzoek uit 2016 en 2017 naar succes- en faalfactoren voor het slagen van maatschappelijke initiatieven voor nieuwe stedelijke natuur. Daarbij worden de resultaten gepresenteerd tegen de achtergrond van de huidige internationale kennis op dit onderwerp. Naar verwachting zullen vooral de resultaten uit 2017 daarvoor het meest belangwekkend zijn. Het artikel wordt in de tweede helft van 2018 ingediend bij een nog te bepalen tijdschrift. Wellicht UFUG.

Publicaties