Project

Energiezuinig concept winterteelt framboos met focus op CO2

Bij houtige zachtfruitgewassen neemt de vraag naar een jaarrond, kwalitatief goed product toe. Voor oogst in de winter uit glazen kassen is daarbij belichting noodzakelijk. De hoeveelheid benodigde energie en CO2-uitstoot kan daarbij beperkt worden door toepassing van LEDs, Het Nieuwe Telen en lagere CO2-streefwaardes.

In 2 kassen zal onderzoek bij frambozen worden verricht met 2 CO2-niveaus en 2 lichtintensiteiten top-LEDs (R/W/LB) van 100 en 150 µmol/m2/s. In één afdeling zal het CO2-niveau minimaal net boven de buitenwaarde liggen tot maximaal 600 ppm afhankelijk van de ventilatie en een maximum doseercapaciteit van 50 kg/ha/uur. In de andere kas zal gestreefd worden naar een CO2-niveau van 800 ppm met een maximum doseercapaciteit van 100 kg/ha/uur. In beide afdelingen zal overdag de ventilatie, afhankelijk van de instraling, wat worden beperkt om zoveel mogelijk CO2 binnen de kas te houden.

Er zal zoveel mogelijk geteeld worden volgens de principes van Het Nieuwe Telen. De groei- en ventilatieverliezen van CO2 zullen worden gemodelleerd om te begrijpen waar de gedoseerde CO2 naar toe is gegaan. Er zullen veel metingen en waarnemingen worden verricht: naast productie en kwaliteit ook drogestofgehaltes van de planten en vruchten, lichtonderschepping, huidmondjesgeleidbaarheid, aantal huidmondjes, bladpigmenten, fotosynthese, klimaat op verschillende hoogtes in het gewas. Veel aandacht zal er ook uitgaan naar verbetering van de bestuiving in de wintermaanden.

Publicaties