Project

Energiezuinig teeltconcept Chrysant

De teelt van chrysant heeft in de laatste decennia, mede dankzij aanzienlijke verbeteringen in de techniek, een grote versnelling doorgemaakt, waarbij het aantal teelten toegenomen is van 4 naar 5 teelten per jaar. Ook voor wat betreft besparing op energiegebruik voor verwarming zijn stappen gemaakt. Een concreet voorbeeld daarvan is Het Nieuwe Telen. Hierbij zijn twee positieve resultaten te noemen: - In een door Kas als Energiebron gefinancierd en door WUR + DLV Plant uitgevoerd  onderzoeksproject op het praktijkbedrijf van Arcadia is gebleken dat de techniek LBK + luchtslurf boven het gewas heel geschikt is voor toepassing op een chrysantenbedrijf. Een energiebesparing van globaal 10 m3/m2 warmte is hiermee haalbaar. De uitkomst van het onderzoek is o.a. dat Arcadia op dit moment nieuwbouw aan het plegen is met toepassing van deze HNT techniek. - Over de periode 2014-2015 worden er door Jan Voogt en Peter Geelen in samenwerking met de chrysantenadviseurs van DLV Plant aan ± 50 chrysantentelers en adviseurs cursussen gegeven over HNT. De inhoud van de cursussen + de felle discussies die tijdens de cursussen ontstaan maken dat de HNT-inzichten echt aan het landen zijn in de chrysantenteelt.

Hoe kunnen we voor de chrysantentelers de mogelijkheden voor een nóg energiezuiniger teeltconcept uitwerken en concreet toepasbaar maken?

  • Een concept voor de chrysantenteelt waarmee het warmtegebruik en elektriciteitsverbruik beperkt wordt tot 10 m3/m2.jaar en 100 kWh/m2.jaar, en waarmee de huidige productie en kwaliteit geborgd blijft.
  • Een optimale configuratie voor de levering van de benodigde elektriciteit, warmte, koude en CO2. In het bijzonder wordt hierbij gekeken in hoeverre koude en warmte kunnen worden geleverd door een warmtepomp met aquifer. Door in de zomer koeling in te zetten, kan de zomerkwaliteit worden verbeterd en warmte worden geoogst. Door deze geoogste warmte te benutten kan chrysant wellicht zonder gas kan worden geteeld.

Publicaties