Project

Energiezuinig telen tomaat en paprika

Een van de aandachtspunten van Het Nieuwe Telen (HNT) is de verlaging van het warmtegebruik bij teelt in de kas. In dit kader is een energiezuinige biologische teelt gemonitord. In het eerste jaar van de proef met tomaat was de energiebesparing minder dan vooraf aangenomen.

Werkwijze

  • Uitvoeren van experimenten met Het Nieuwe Telen bij tomaat en paprika.
  • Meten van warmteterugwinning, energiebverbruik inblazen en verwarmen buitenlucht en recirculeren kaslucht.

Resultaten

Het eerste jaar met Het Nieuwe Telen (HNT) heeft bij de energiezuinige bioteelt van tomaat en paprika bij BioVerbeek minder energiebesparing gegeven dan van tevoren gehoopt. De besparing op verwarming was naar schatting 5 tot 10 m3/m2 jaar ten opzichte van een vergelijkbare kas. Daarvan is 2,9 m3/m2 te verklaren door warmteterugwinning vanuit de regain unit. De overige besparing is het gevolg van intensiever schermen.

Het inblazen van buitenlucht, het verwarmen daarvan met kaslucht en het recirculeren van kaslucht hebben gezamenlijk 12 kWh/m2 jaar gekost. Een groot deel van de besparing op de warmtevoorziening wordt dus tenietgedaan door een hoger elektriciteitsverbruik.

Het rendement van de regainunit (60-65% in plaats van 80%) en de verwarmingscapaciteit van de luchtbehandelingsunit's  (┬▒20 ipv 28 kW) zijn beide lager dan van tevoren is aangenomen. Hierdoor moest worden naverwarmd met een hoge watertemperatuur. De onge├»soleerde en warme verdeelbuizen hebben daarom langs de gevel meer warmte afgegeven dan voorzien.