Project

Energiezuinig telen van tomaat met nieuwe belichting en verminderd CO2

Proeven met tomatenteelt hebben aangetoond dat met LED-belichting en elementen van Het Nieuwe Telen (HNT) 30% energiebesparing gerealiseerd kan worden. In dit project worden natuurlijke instraling, belichting, CO2 en teeltstrategie geïntegreerd om een sterk en gezond gewas te krijgen met 30% energiebesparing.

Doelstelling

Als onderdeel van het programma Kas als Energiebron zijn in het afgelopen groeiseizoen de toepassing van LED-belichting in combinatie met elementen van Het Nieuwe Telen (HNT) onderzocht om energiebesparing bij tomatenteelt te realiseren.

Tijdens de teelt is een energiebesparing van 30% gerealiseerd bij gelijkblijvende productie. Toch vraagt de praktijk om een robuuster strategie voor de teelt. De wensen zijn: Minder risico lopen, minder aan de knoppen van instellingen draaien en toch minmaal 30% energie besparen.

In dit Proof of Principle -project worden natuurlijke instraling, belichting, CO2 en teeltstrategie geïntegreerd om een gewas te krijgen dat sterk en gezond na de kortste dag tevoorschijn komt, met 30% energiebesparing.

Deze proef moet resultaten opleveren die direct te vertalen zijn naar de praktijk, met voldoende draagkracht en reproduceerbaarheid. Ook moet deze proef leiden tot het besef dat energiezuinig telen inderdaad mogelijk en noodzakelijk is. Het project kan rekenen op de steun van belichtende tuinders, en van Philips die LEDs ter beschikking stelt.

Doelen van het project zijn:

 • Maximaal benutten van zon- en lamplicht.
 • Realiseren van een kwalitatief en kwantitatief goed gewas, geteeld onder hybride (SON-T en LED) belichting in combinatie met Het Nieuwe Telen.
 • Minder CO2 verbruiken.
 • Verhogen rendabiliteit van een belichte teelt.
 • Energieverbruik belichte teelt met tenminste 30% per m2 verlagen.

Werkwijze

Activiteiten zijn:
 • Energiegebruik berekenen
 • Kasproef uitvoeren met ras Komeett met gebruik van maatregelen buitenluchtontvochtiging, tweede scherm (HNT), belichting op basis van lichtsom en lichtintensiteit, CO2-reductie (richtlijn 600 ppm CO2) en iets warmere temperatuur (b.v. +1°C) en gelijkmatige teelt.
 • Scenarioanalyses uitvoeren om opbrengst, lichtbenuttingsefficiëntie en warmtebalans te berekenen en opties voor schermen, verwarming en belichting te bediscussiëren (door Plant Dynamics).

Resultaten

Resultaten zijn:
 • Analyses van lichtintensiteit en –verdeling in gewas, temperatuurverdeling in gewas, waterverbruik, (micro)klimaat, gewasmorfologie, groei en productie.
 • Rapport met alle resultaten.
 • Publicaties in vakbladen en op de website energiek2020.
 • Presentaties aan tuinders.

Publicaties