Project

Enquête wintersterfte onder bijenvolken

Honingbijen spelen een belangrijke rol bij de bestuiving van gewassen. In Nederland en andere landen is sprake van wintersterfte onder honingbijenvolken. Een jaarlijkse enquête geeft aan in welke mate er sprake is van wintersterfte en wat mogelijke oorzaken zijn. Deze enquête wordt uitgevoerd door het NCB.

Doelstelling

Het bestuiven van gewassen door insecten, voornamelijk honingbijen, is essentieel voor de land- en tuinbouw. Echter, er is al jaren sprake van een bovengemiddelde sterfte onder honingbijenvolken. De oorzaak is complex en verschilt per land en streek. Onderzoek richt zich op hoe deze bijensterfte te verminderen.

Voor het voeren van beleid is behoefte aan inzicht in de mate van bijensterfte en factoren die een rol spelen. Het is dus van belang dat de wintersterfte jaarlijks gemonitord wordt.

Beoogde resultaten

Na onderzoek volgt een rapport .Het ministerie van Economische Zaken (EZ) gebruikt de uitkomsten, van de opdracht aan het Nederlands Centrum Bijenonderzoek (NCB), voor het maken van nieuw beleid.

Plan van aanpak

Wintersterfte 2012-2013 in beeld brengen conform eerdere jaren. Tussen juni en december 2013 verschijnt het eindrapport van NCB voor EZ.