Project

Enremilk: Integrated engineering approach - AF-EU-14014

Integrated engineering approach validating reduced water and energy consumption in milk processing for wider food supply chain replication (EN) Geïntegreerde technische benadering voor het realiseren van reductie in water- en energieverbruik in de zuivelindustrie t.b.v. bredere toepassing in de voedsel productieketens. (NL)

De zuivelketen is een belangrijke sector in de voedingsindustrie, zeker ook in Nederland. De keten staat bekend om een hoog water- en energieverbruik. Zowel grote multinationals als MKB-bedrijven in de keten zoeken meer en meer naar mogelijkheden om de milieu-impact terug te dringen. EnReMilk beoogt in representatieve case studies een energiebesparing van 20% eneen waterbesparing van 30% te realiseren met behoud van voedselveiligheid en –kwaliteit. Dit wordt gedaan door de inzet van innovatieve technologieën (o.a. Microwave heating, Superheated Steam Drying, Pressure Change Technology) in het productieproces van zuivelproducten.

EnReMilk besteedt expliciet aandacht aan vertaalslag van testresultaten naar praktijkimplementatie op zowel MKB- als grootschalig industrieel niveau. Daarmee draagt het project bij aan een verduurzaming en versterking van de concurrentiekracht van de Europese zuivelindustrie. Omdat veel processen in de zuivelketen vergelijkbaar zijn met die in andere voedselketens is ook een spin-off naar andere sectoren zeer goed mogelijk.


Publicaties