Project

Entrepeneurial Learning & Innovation

<p>Nederland heeft oa. vanuit Wageningen UR inmiddels ruime ervaring met innovatie-gestuurd onderzoek, waarin de ondernemer centraal staat als de innovator, en niet het onderzoek. De methoden en werkvormen (zoals interactief strategisch management, co-innovatie en reflexief innovatief ontwerpen) worden steeds vaker in andere landen toegepast. Dit project levert een bijdrage aan de succesvolle toepassingen van innovatie-gestuurde methoden in andere institutionele en culturele contexten. Het project is gekoppeld aan een aantal projecten in Europa (PURE-IPM, ISM Oost Europa) en Afrika (RISE).</p>


Aandacht voor innovatie door ondernemers heeft consequenties voor de (aanjaag)rol van kennisinstellingen en facilitators en vraagt aanvullende competenties. De variatie aan cases in dit project laat zien dat co-innovatieprocessen verschillende aanleidingen kunnen hebben en anders uitwerken in verschillende culturele en institutionele contexten. Het project onderzoekt aan de hand van een aantal cases de voorwaarden om co-innovatieve projecten succesvol toe te passen in een andere (buitenlandse) context. Aspecten die hierbij een rol kunnen spelen zijn de samenwerkingscultuur, de aansturings-/financierings-/afrekenstructuur, de institutionele ruimte, de competenties van kenniswerkers/brokers en de waarde die wetenschappelijke kennis heeft ten opzichte van andere vormen van kennis.


Publicaties