Project

Entrepreneurial learning & innovation: casus ISM Oost-Europa

Ondernemers in Oost Europese landen staan voor belangrijke uitdagingen sinds het einde van het communistische regime en de toetreding tot de EU in 2004 en 2007. Er is echter weinig bekend over factoren die de bedrijfsontwikkeling en strategie bepalen en wat de invloed is van de omgeving (context) en cultuur waarin de ondernemers moeten opereren.

Dit is één van de centrale vragen in het project ‘Bedrijfsontwikkeling en de rol van interactieve leermethoden op strategisch management en ondernemerschap van melkveehouders in Polen, Litouwen en Slovenië’, kortweg het ‘Oost Europa project’ genoemd. Een andere vraag die in het project beantwoord moet worden, gaat over de effecten van een interactieve leermethode, interactief strategisch management (ISM), op ondernemerschap en strategiebepaling. Verwacht wordt dat een dergelijk leertraject kan bijdragen aan de mate waarin ondernemers – in dit project melkveehouders – in staat zijn te anticiperen op de voortdurende veranderingen. Of dit inderdaad het geval zal zijn, hangt ook af van de context waarin de ondernemers moeten opereren. Dit is een centrale vraag in het project ‘entrepreneurial learning and innovation’ waarin het Oost Europa project één van de casussen is.

Publicaties