Project

Enzycle: Microbial ENZYmes for treatment of non-recyCLEd plastic fractions

Het overgrote deel van wereldwijd gebruikte plastic materialen wordt verbrand of beland in de natuur (land en water). Daarnaast leidt mechanische recycling vaak tot kwaliteits- en waardevermindering van het polymeer. ENZYCLE is een BBI-JU project dat zich gaat richten op microbiële en enzymatische afbraak van plastic polymeren en plastic fracties die met de huidige stand van technologieën nog niet of slecht te recyclen zijn.

ENZYCLE richt zich op enzymatische back-to-monomer recycling van slecht te recyclen plastic polymeren en fracties. Voor polyolefine microplastics wordt gezocht naar nieuwe enzymen en micro-organismen. Daarnaast zullen polyesterafbrekende enzymen worden geïdentificeerd en verbeterd. Voor beide onderdelen zullen processen worden ontwikkeld met als toepassingsgebieden: multilayer-verpakkingsmaterialen (voedingsmiddelenindustrie en de landbouwsector) en waterzuiveringsinstallaties.

Publicaties