Project

Epigenetische regulatie van scheutmeristeem

Een belangrijk probleem bij de productie van kiemplanten van tomaten en koolgewassen is het voortijdig afbreken van de groei van de scheut.

Dit fenomeen heeft een genetische basis, want er bestaan verschillen tussen cultivars in gevoeligheid voor het ontstaan van blinde planten onder omstandigheden van beperkt licht of koude tijdens de kieming. Vooral zaailingen zijn gevoelig, afhankelijk van de periode van het jaar waarin de planten opgekweekt worden. De oorsprong van de genetische regulatie en de invloed van omgevingsfactoren is nog niet bekend.

Doelstelling

Doelstelling van dit onderzoek is het ontrafelen van de onderliggende (epi)genetische factoren betrokken bij scheutmeristeemdifferentiatie en het optreden van scheutloze zaailingen (koploosheid) bij gevoelige rassen van tomaat en koolgewassen onder invloed van abiotische stress.

Aanpak en tijdspad

Activiteiten zijn:

  • Praktijkproeven met scheutloze en normale tomatenplanten.
  • Onderzoek naar een QTL die bij kool de gevoeligheid tot koploosheid be├»nvloedt.
  • Ontwikkeling epigenetische technieken zoals het identificeren van methyleringen van DNA.

Resultaten

Resultaat is meer kennis op het terrein van epigenetische veranderingen in eigenschappen, en methoden implementeren om dit te bestuderen.