Project

Equivalentie EKO-keurmerk

Net zoals het EKO-keurmerk in Nederland zijn er biologische 'plus-keurmerken' in Duitsland, Engeland, Scandinavië, Frankrijk, Italië enz. Vanuit handelsperspectief is het nuttig wanneer onderzocht wordt of en hoe er equivalentie vorm kan krijgen met de belangrijkste handelspartners van Nederland. Dit bevordert de exportmogelijkheden van het Nederlandse bedrijfsleven.

Nederland heeft met het Eko-keurmerk een nationaal (privaat) keurmerk dat verduurzaming van de biologische sector erkent en voor de consument herkent. Hiermee is het qua principe vergelijkbaar met `plus-keurmerken´ voor biologische producten, zoals die in de ons omringende landen al langer gelden. Deze private keurmerken stellen aanvullende eisen bovenop de Europese regels voor biologische producten, maar elk plus-keurmerk heeft wel zijn eigen specifieke eisen.

Het Eko-keurmerk heeft samen met de sector al principes voor het landbouwprogramma van haar keurmerk geformuleerd en werkt nu aan de uitwerking van dit programma. Een programma voor verwerkers volgt. Het Eko-keurmerk heeft ook als doel om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de keurmerken in de ons omringende landen, te beginnen met Duitsland en België. De vraag is wat nodig is om te voldoen aan de specifieke eisen van de buitenlandse keurmerken en de coördinerende rol die het EKO-keurmerk daarbij kan spelen. Die omvat naast de inhoudelijke eisen ook de controlesystematiek en de accreditatie-eisen.

Doelstelling

Dit project heeft tot doel om:

  • Een overzicht te geven van mogelijke knelpunten en oplossingsrichtingen voor daadwerkelijke uitvoering van deze plusmodule. Mogelijk is er onderscheid nodig tussen de plantaardige sector en de dierlijke sector.
  • Na te gaan of het KRAV model voor beoordeling van equivalentie een handig instrument kan zijn voor de beoordeling van equivalentie tussen buitenlandse pluskeurmerken en het Nederlandse EKO-keurmerk.

De vergelijking van de keurmerken kent twee onderdelen:

  • voor de primaire sector: hier heeft het EKO keurmerk al doelen en redelijk uitgewerkte vragenlijsten.
  • voor de handel en verwerking: hier zijn belangrijke thema’s geïdentificeerd maar nog niet verder uitgewerkt. In het project ligt nadruk op de het eerste onderdeel maar indien mogelijk en passend in het budget moet het beide schakels in de keten bedienen.

Resultaten

Het onderzoek geeft nieuwe kennis voor de sector in de vorm van een verdiepingsslag welke extra eisen  worden gesteld met buitenlandse plus-merken. Vertaling van extra eisen naar Nederlandse omgeving en specifiek het EKO-keurmerk. Evaluatie van thema’s waar Nederland zich verder mee wilt onderscheiden en consequentie daarvan voor extra eisen met het oog op equivalentie zijn in beeld gebracht.

Publicaties