Project

European Topic Centre on urban land and soil systems ETC/ULS

Stedelijke ontwikkeling, landgebruik en bodem vormen een nieuwe strategische lijn van EEAs MAWP 2014-2018 (European Environment Agencys Multi Annual Work Plan). Dit is een gevolg van de ontwikkeling naar een meer geïntegreerde aanpak van milieuproblemen, met inbegrip van maatschappelijke uitdagingen gerelateerd aan stedelijke gebieden. Deze drie thematische onderdelen kregen al aandacht in het laatste decennium binnen het 6e Environment Action Programme (EAP), zoals de Soil Thematic Strategy en de Urban Thematic Strategy.  

Het meerjarig doel is ondersteuning bieden aan de EEA en informeren over de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het gebied van stedelijke ontwikkeling, landgebruik en bodem door middel van data, informatie/indicatoren en evaluaties.

Publicaties