Project

Euthanaseren Kalkoenen

Methoden en voorwaarden die worden gesteld aan het doden van dieren zijn vastgelegd in EU wetgeving (EU regulation 1099/2009)  en nationale wetgeving  (Besluit houders van dieren). Voor het doden of euthanaseren van pluimvee op het primaire bedrijf zijn naast  de toegelaten methoden ook restricties gesteld. Voor het doden van pluimvee zwaarder dan 5kg is gesteld dat deze dieren niet door middel van nekbreuk mogen worden gedood. Doelstelling van het project is te komen tot een wetenschappelijk onderbouwd advies aangaande elektrocutie van kalkoenen zwaarder dan 5kg op het primaire bedrijf  in het kader van doden van zorg dieren. Er zal worden getoetst of voorgestelde stroomsterkten bij kop verdoving leiden tot irreversibele verdoving die overgaat in de dood.

Methoden en voorwaarden die worden gesteld aan het doden van dieren zijn vastgelegd in EU wetgeving (EU regulation 1099/2009)  en nationale wetgeving  (Besluit houders van dieren).  Voor kalkoenen (en ander pluimvee met een levend gewicht van >5 kg) worden verschillende methoden als toepasbaar op het primaire bedrijf aangeduid. Euthanasie kan worden uitgevoerd middels CO2, N2 of een mengsel van beiden, door het gebruik van een niet-penetrerend penschiettoestel of door middel van elektrocutie.

Om te komen tot een methode voor het doden van kalkoenen en ander pluimvee zwaarder dan 5kg d.m.v. elektrocutie is het noodzakelijk dat  de benodigde stroomsterkte voor inductie van hartstilstand en dood bij verschillende gewichtsklassen en de toepasbaarheid onder praktische omstandigheden worden vastgesteld.

Doelstelling van het project is te komen tot een wetenschappelijk onderbouwd advies aangaande elektrocutie van kalkoenen zwaarder dan 5kg op het primaire bedrijf  in het kader van doden van zorg dieren. Er zal worden getoetst of voorgestelde stroomsterkten bij kop verdoving leiden tot irreversibele verdoving die overgaat in de dood.

Publicaties