Project

Evaluatie Modelcomplexiteit

Er is onvoldoende inzicht in het evenwicht tussen het toepassingsgebied, ons begrip van het systeem, de modelcomplexiteit en de beschikbare gegevens voor de verschillende componenten en aggregatieniveaus in het PBL-raamwerk van onderling afgestemde graadmeters, (vereenvoudigde) modellen en (ruimtelijke) informatiebestanden.

Doelstelling project

Versterken van het evenwicht tussen de modeltoepassing, de modelcomplexiteit, ons begrip van het systeem en de beschikbare gegevens voor de verschillende componenten en aggregatieniveaus in het PBL-raamwerk van onderling afgestemde graadmeters, (vereenvoudigde) modellen en (ruimtelijke) informatiebestanden.

Aanpak en tijdspad

In 2012 is de eerste operationele versie van de scan Evaluatie Model Complexiteit (EMC v1.0) gepubliceerd, en is de deze scan, naast enkele andere casussen, toegepast op de Natuurplanner en MetaNatuurplanner van het PBL. Daarnaast is verkend hoe de scan kan worden uitgebreid met richtlijnen/aanbevelingen om het evenwicht tussen model, data en toepassing te verbeteren (van diagnose naar verbeteren).

Publicaties