Project

Evaluatie afbouw mosselzaadvisserij

Het ministerie van EZ, de mosselsector en natuurorganisaties sloten in 2008 het convenant ‘Transitie mosselsector en natuurherstel in de Waddenzee’.
De essentie is afbouw van de bodemvisserij op mosselzaad, terwijl tegelijkertijd de mosselsector de gelegenheid krijgt om alternatieve bronnen van mosselzaad te ontwikkelen. Monitoring moet uitwijzen of de gesloten zaadbanken zich inderdaad tot rijke habitats ontwikkelen.

Doelstelling

Op 21 oktober 2008 sloten het ministerie van EZ, de mosselsector en natuurorganisaties het convenant ‘Transitie mosselsector en natuurherstel in de Waddenzee’. Daarin kwamen partijen overeen dat zij gezamenlijk toewerken naar een mosselsector die in 2020 niet afhankelijk is van de bodemzaadvisserij. De essentie van het convenant is afbouw van de bodemvisserij op mosselzaad, terwijl tegelijkertijd de mosselsector de gelegenheid krijgt om alternatieve bronnen van mosselzaad te ontwikkelen. Monitoring moet uitwijzen of de gesloten zaadbanken zich inderdaad tot rijke habitats ontwikkelen. In 2020 dient dit transitieproces te zijn voltooid. De bodemvisserij op mosselzaad is dan beëindigd.

Resultaten (beoogd)

Wetenschappelijke bijdrage leveren aan beleidsevaluatie.

Plan van Aanpak

De uitvoering van de transitie vindt gefaseerd plaats. De mosselzaadvisserij op natuurlijke banken wordt in stappen afgebouwd. Als het vangstverlies dat optreedt door sluiting van natuurlijke zaadbanken is ingelopen door oogst van alternatieve methoden treedt een volgende fase in. De invang van mosselzaad in zogenaamde mosselzaadinvanginstallaties biedt op dit moment daarvoor het meeste perspectief. De stapgrootte is 5,5 Mkg.

Publicaties