Project

Evaluatie decentralisatie natuur- en landschapsbeleid

Het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) wil inzicht in de effecten van het decentralisatiebesluit van natuur- en landschapsbeleid en de mogelijkheden voor bijsturing.

Doelstelling

Dit inzicht krijgt PBL door in de Balans van de Leefomgeving van 2014 aandacht te besteden aan de effecten van de decentralisatieoperatie op onder meer de aansturing en uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid en op thema‚Äôs als biodiversiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor natuur. Vanwege de (methodische) complexiteit van deze evaluatievraag wil het PBL al in 2012 starten met de voorbereidingen.

Dit onderzoek is bedoeld om de kennis en kunde over de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid te vergroten. Dit levert ten eerste aanknopingspunten voor bijsturing en ten tweede of decentralisatie het juiste middel is voor het bereiken van bredere maatschappelijke opgaven zoals de transitie naar duurzaamheid.

Beoogd resultaat

Het resultaat is inzicht in de vorm en effecten van de decentralisatie van het natuur- en landschapsbeleid en de condities die daarop van invloed zijn.

Werkwijze

Plan van Aanpak begin 2012 met een doorkijk naar de periode 2013-2014.