Project

Evaluatie experiment geïntegreerde visserij

Zes waddenvissers ontvingen vijf jaar geleden een experimentele groepsvergunning. Na 5 jaar heeft het ministerie behoefte aan een evaluatie van het experiment. Zijn de doelstellingen behaald en wat zijn de adviezen voor een vervolg?

In 2008 zijn de Stichting Geïntegreerde Visserij en het ministerie van Economische Zaken gestart met een proefproject ‘Pilotproject Geïntegreerde Visserij – groepsvorming vergunningen’. Hierbij werd aan zes wad vissers een experimentele proefvergunning verleend, die hen in staat stelde onderling vergunningen en vangstrechten uit te wisselen. Het doel van het project is het mogelijk maken van de flexibilisering van de bedrijfsvoering van kleine kustvisserijbedrijven. Daarbij gaat het om het delen van de visrechten van individuele vissers in een groep van vissers en het gezamenlijk te beheren. Afgesproken werd dat het project na 5 jaar geëvalueerd zou worden.

Het ministerie heeft IMARES gevraagd het proefproject te evalueren, waarbij ze wil weten of de beoogde doelstellingen van het project (zie p4) bereikt zijn. Daarnaast wil ze weten wat de aanbe-velingen zijn voor een vervolg.

Deliverables

  • Notitie met daarin de resultaten van de evaluatie van het experiment geintegreerde visserij.

Publicaties