Project

Evaluatie strategieën Waterveiligheid

In het deelprogramma Zuidwestelijke Delta is in 2012 gewerkt aan de opgave op van mogelijke naar kansrijke strategieen te komen. Op deze stap te kunnen zetten heeft het deelprogramma behoefte aan een evaluatie van mogelijke strategieen. In de 2de tranche 2012 (november 2012). Is dit project geoffereerd en goedgekeurd. Het project bevat een drietal deelprojecten. De uitvoering lag voor een groot deel in handen van Deltares.