Project

Evaluatie van platvis managementplan

Het doel van dit project is het uitwerken van een standaardprocedure voor het evalueren van beheerplannen in relatie tot MSY.

Doelstelling

ICES implementeerde op verzoek van visserijbeheerders in recente jaren MSY in het adviesproces voor visbestanden. Ook van meerjarige beheerplannen wordt verlangd dat ze in lijn zijn met de MSY benadering. Daarom is een methode nodig voor het evalueren van meerjarige beheerplannen in relatie tot MSY. Een standaardprotocol voor de evaluatie van beheerplannen in relatie tot MSY criteria ontbreekt op dit moment bij ICES. IMARES zal ICES ondersteunen bij het ontwikkelen van een standaarprocedure voor het evalueren van beheerplannen.Daarnaast wordt het huidige platvismanagementplan met behulp van het nieuwe protocol geevalueerd.Het doel van dit project is het uitwerken van een standaardprocedure voor het evalueren van beheerplannen in relatie tot MSY.

Werkwijze

Ten behoeve van het beschrijven van een methode voor het evalueren van beheerplannen in relatie tot MSY worden de volgende stappen genomen:

  1. Besluitvorming over te gebruiken methoden – september
  2. Beschrijving en onderbouwing van de evaluatiemethode door middel van het schrijven van een protocol na afronding van de evaluatie van het platvisbeheerplan (november/december 2012).

De evaluatie van het platvisbeheerplan vind plaats in oktober/november. De evaluatie en het schrijven van een methode zijn sterk met elkaar verbonden.

Resultaten

Het resultaat van dit project is een rapportage met daarin de evaluatie van het platvismanagementplan en een beschrijving van de methodiek. De resultaten geven aan dat de voorgestelde veranderingen aan het beheerplan in lijn zijn met MSY. Ook zijn de resultaten in samengevatte vorm door ICES als een advies gepubliceerd.

Publicaties