Project

Evaluatie vrijhandelsakkord NL-Oekraïne

Wat zijn de huidige perspectieven voor duurzame agribusiness relaties van de Nederlandse agribusiness in de Oekraïne en hoe ontwikkelen die kansen zich op de middellange termijn, rekening houdend met de algemene economische en sectorspecifieke ontwikkelingen en de veranderingen in de toegang tot de markt als gevolg van de gratis handelsovereenkomst tussen Oekraïne en de EU?


Doelstelling project

Wat zijn de huidige perspectieven voor duurzame agribusiness relaties van de Nederlandse agribusiness in de Oekraïne en hoe ontwikkelen die kansen zich op de middellange termijn, rekening houdend met de algemene economische en sectorspecifieke ontwikkelingen en de veranderingen in de toegang tot de markt als gevolg van de gratis handelsovereenkomst (binnenkort verwacht) tussen Oekraïne en de EU? Het gaat om de sectoren zuivel, aardappelen en groenten.

Het doel is inzicht geven in de Nederlandse business kansen in Oekraïne in het kader van de macro-economische ontwikkelingen, de agribusiness en een betere toegang tot de markt als gevolg van de EU-Oekraïne FTA. Specifieke aandacht is er voor de zuivel-, aardappel- en groente verwerkende sector.

Aanpak en tijdspad

De studie rapporteert over de kenmerken van de agribusiness in de Oekraïne met betrekking tot het economische en politieke klimaat en evalueert de concurrentiekracht van de landbouw- en voedselketen met de nadruk op de zuivel-, aardappel- en groenteverwerkende sector. Bestuurders van de toekomstige ontwikkeling van de landbouw worden opgenomen, gevolgd door een evaluatie van de impact op de agrarische markt (vraag en aanbod) in Oekraïne op de middellange termijn. De beoordeling van de huidige sterke en zwakke punten van de agrifood keten en middellange termijn perspectieven bieden inzicht in de meest toekomstige zakelijke kansen voor de Nederlandse agribusiness. Deze analyses  worden aangevuld met business bedrijven en interviews met experts om conclusies te trekken over de Nederlandse agribusiness perspectieven in Oekraïne voor de middellange termijn. Daarnaast worden er suggesties gedaan voor het verbeteren van de ondersteunende rol van de Nederlandse overheid bij het faciliteren van de internationalisering van de agribusiness.
De voorgestelde aanpak is een combinatie van literatuuronderzoek en andere relevante documentatie, statistische analyses, interviews met de Nederlandse agribusiness bedrijven die geïnteresseerd en / of actief zijn in Oekraïne en expert interviews.

Resultaten (beoogd)

Rapport met korte - tot middellange termijn zakelijke kansen voor de Nederlandse agribusiness in het licht van de economische ontwikkelingen en (handels) beleidsontwikkelingen in Oekraïne, met specifieke verwijzing naar zakelijke kansen in zuivel, aardappelen en groenten. De resultaten worden gepresenteerd in een seminar met de belanghebbenden.