Project

Evidenced Based Improvements of the Birds and Habitats Directives implementation

De EC heeft een Fitness Check laten uitvoeren voor de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat heeft geleid tot een Actieplan. Een van de acties is het verbeteren van kennis en toegang tot data. Vandaar de de EC nu aan tender heeft uitgebracht "Evidence-based Improvements of the Birds and Habitats Directive.

Publicaties