Project

Ex-Ante Sanering varkenshouderij

LNV heeft WEcR gevraagd om op korte termijn een ex-ante evaluatie op te stellen van de Saneringsregeling Varkenshouderij, die in de loop van dit jaar open moet gaan. Daarvoor dient ook relevante en onafhankelijke externe deskundigheid ingehuurd te worden. 

LNV is voornemens om in de zomer van 2019 een Saneringsregeling Varkenshouderij open te stellen en heeft WEcR gevraagd om daarvoor op korte termijn, in samenwerking met exterene deskunidgen, een vertrouwelijke ex-ante evalutaie op te stellen. Deze evaluatie moet antwoord geven op de vraag of de voorgestelde regeling in voldoende mate doelmatig en doeltreffend is en of de regeling in voldoende mate fraudebestendig is. Ook dient gekeken te worden naar de gevoeligheid van de regeling voor staatssteun.

Publicaties