Project

Expeditie Beneden- en Bovenwinden diepere rif

Er is nog zo goed als niets bekend van het diepere rif van de Saba Bank. Zowel voor een eerste indruk van de biodiversiteit in dit gedeelte van het rif als voor het inschatten van de duurzaamheid van de snappervisserij van Saba is het van belang om hier gegevens over te verzamelen.

De riffen van Caribisch Nederland zijn bekend om hun hoge diversiteit. Ze vormen dan ook een belangrijke bron van inkomsten voor de eilanden door middel toerisme, visserij en recreatie. Veel onderzoek is gebeurd in Bonaire en in mindere mate op de Saba Bank, maar al het onderzoek is vooral beperkt gebleven tot het ondiepe, voor duikers bereikbare, koraalrif. Fototrofe koralen komen echter ook dieper op het rif voor, namelijk tot dieptes van ongeveer 150m en ook dieper kunnen nog rijke levensgemeenschappen voorkomen. Deze soorten zijn van belang voor de visserij (met name op de Saba Bank wordt een economisch belangrijk deel gehaald uit de diepere rifvispopulaties). Het diepere rif kan een rol spelen bij aanvoer van larven naar ondieper of naar andere riffen in de regio. Ook mondiaal staan de diepere delen van koraalriffen in het middelpunt van de belangstelling. Door het aanleveren van larven die zich ondieper kunnen vestigen, kan een beschadigd ondiep rif mogelijk sneller herstellen. Ook kunnen vissen die een belangrijke rol op het rif spelen als predator or grazer afhankelijk zijn van het diepere rif voor een deel van hun levenscyclus. Het koraalrif van de Saba Bank vormt ook de leefomgeving van commercieel belangrijke soorten zoals de snappers. Toch is zeer weinig bekend van het diepere rif, niet qua biodiversiteit, noch wat betreft belangrijke visbestanden. Het doel van dit project is om een eerste inventarisatie van het diepere rif van de Saba Bank te maken.

Aanpak en tijdspad

EZ is in bezit van een boot voor werk op de Saba Bank. Het koninklijk NIOZ is van plan om een draagbare multibeam aan te schaffen (300k euro) waarmee diepere delen van het rif via sonar in kaart gebracht kunnen worden. Dit instrument is ook in staat om topografische complexiteit van het rif te meten, hetgeen een eigenschap is die nauw samen hangt met biodiversiteit en biomassa. Daarnaast bezit IMARES video en fotocamera’s die aan kabels kunnen worden neergelaten om ter plekke beeldmateriaal kunnen verzamelen.  Andere mogelijkheden om gegevens te verzamelen zijn het gebruik van de duikboot van het Seaquarium (Dutch Schriers) van Curaçao en de faciliteiten van de Koninklijke Mariene. Ook deze zullen benaderd om te zien of zij tegen (kosteneffectief) in dit project een rol kunnen spelen.

Het project bestaat uit drie fases. In de eerste fase van dit project zullen alle beschikbare mogelijkheden onderzocht worden en zal een zo efficiënt mogelijk werkplan opgesteld worden. In de tweede fase bestaat uit de uitvoering van het werkplan op de Saba Bank. De laatste fase bestaat vooral uit uitwerken, analyse en rapportage.

Resultaten

Via rapportage en media. Ook zal veel digitaal beeldmateriaal verzameld worden. De verzamelde multibeam gegevens zullen worden omgezet in GIS kaarten waarop de groundtruth gegevens die met de drop camera's verzameld zullen worden kunnen worden weergegeven. Ook zullen (in dit stadium waarschijnlijk nog redelijk eenvoudige) habitatkaarten gemaakt worden. Alle gegevens zullen via het kennisportaal voor Caribisch Nederland (http://www.dcbd.nl/) opgeslagen en gedistribueerd worden.Publicaties