Project

Expert-inbreng Interpretatie bijtwonden bruinvissen

Om doodsoorzaken van gestrande bruinvissen vast te kunnen stellen is het van belang om een onderscheid te kunnen maken tussen bijtwonden veroorzaakt door verschillende predators. Aanvallen door grijze zeehond zijn aangetoond in met name gezonde bruinvissen, die door de aanval om het leven komen. Vossen, maar ook meeuwen kunnen bruinvissen pas bereiken wanneer deze al zijn gestrand en/of al zijn overleden. Bij deze dieren zal er dus getracht moeten worden om de achterliggende oorzaak van stranding en doodsoorzaak te ontdekken.

In een veldexperiment worden bruinviskadavers  in de duinen onder cameratoezicht gelegd om het beeld van vossensporen te documenteren. Indien uiterlijke kenmerken van vossenvraat vastgesteld zijn worden alle fotos van eerder onderzochte (verse) bruinvissen gescoord op de aan- of afwezigheid van deze sporen (retrospectieve studie).

Publicaties