Project

Expert-inbreng capacity buildings forum IPBES

De Nederlandse inzet bij IPBES is vooral gericht op het verkrijgen van een integrale aanpak t.a.v. biodiversiteit en ecosysteem diensten. Nederland ondersteunt het IPBES werkprogramma en levert al de nodige technische support voor de ontwikkeling van scenario’s en modellen. Dit laatste is vooral met het doel om tot integrale scenario’s en modellen te komen die IPBES breed gebruikt zullen worden. Hiernaast vraagt het IPBES capacity buiding forum aan 'donor' landen zoals Nederland om een bijdrage te leveren aan het vergroten van capaciteit wereldwijd, om landen en partners in staat te stellen om de juiste informatie te leveren voor de IPBES assessments.

Het CDI ontwikkelt op initiatief van EZ een Landscape Academy in Afrika, om de lokale capaciteit voor het toepassen van de landscape approach (ook wel integrated land management) te vergroten. Het CDI ontwikkelt deze academie samen met een aantal internationale partners. Deze Landscape Academy zou een goed instrument om bij te dragen aan capaciteitsontwikkeling voor IPBES. Met deze helpdeskvraag vragen we het CDI dan ook om tijdens het IPBES capacity building forum de Landscape Academy voor het voetlicht te brengen, en te onderzoeken of dit een geschikte Nederlandse bijdrage zou kunnen zijn aan het proces van capaciteitsopbouw van IPBES. Tevens kan het CDI tijdens het forum actief op zoek gaan naar mogelijke partners die mee willen werken aan de opbouw van de Landscape Academy.

Publicaties