Project

Expertise inbreng dierenwelzijn

WUR verleent in dit project ondersteuning aan het EZ beleid ten aanzien van internationaal dierenwelzijn (EU en evt. mondiaal).

Aan de volgende themas wordt concreet gewerkt:

  • Wetenschappelijke ondersteuning i.r.t. EU wet- en regelgeving en OIE-standaarden
  • Effectieve inbreng van NL kennis en ervaringen in EFSA werkgroepen
  • Bijdrage namens DAK aan ANIHWA database
  • Kennisinbreng rapport ingrepen

De invulling van de themas gebeurt in nauw overleg met EZ.

Publicaties

Spoolder, H.A.M., M. Schöne, M.B.M. Bracke, 2016. Initiatives to reduce mutilations in livestock production. Wageningen UR (University & Research centre) Livestock Research, Wageningen, The Netherlands. Livestock Research Report 940; 84 pp. http://edepot.wur.nl/374964