Project

Expertise-inbreng ondersteuning Interbestuurlijke Projectgroep Habitatkartering

Dit budget is slechts bedoeld voor specifiek gevraagde expertise inbreng voor ondersteuning van de Interbestuurlijke Projectgroep Habitatkartering. De bekostiging van deze werkzaamheden heeft tot op heden plaatsgevonden vanuit de WOT-IN (en daarvoor vanuit andere opdrachten). Continuering en zelfs uitbreiding heeft een hoge politieke urgentie.      

Voor de werkzaamheden van de Interbestuurlijke Werkgroep Habitatkartering wordt vanuit Alterra ondersteuning verzorgd. De aard van de ondersteuning is tweeĆ«rlei:

  • gis-technisch: het (samen met de voorzitter) beoordelen van de gis-bestanden en waar nodig vervaardigen van verbeterde kaart(del)en of hulpbestanden;
  • inhoudelijk: het beoordelen van de onderwbouning van de habitatkaarten, zowel op vegetatiekundig vlak als qua vertaling naar habitattypen; daarbij moet o.a. worden gelet op het verkeerd vertalen, inclusief het karteren van teveel en te weinig habitattypen.

Publicaties