Project

Expertise omgevingsrecht

Op het gebied van rechtswetenschappelijk onderzoek, meer specifiek het groenblauwe omgevingsrecht, dreigt een kennistekort aan Wageningen UR en in de driehoek PBL-WOt-DLO.

Op het gebied van rechtswetenschappelijk onderzoek, meer specifiek het groenblauwe omgevingsrecht, dreigt een kennistekort aan Wageningen UR en in de driehoek PBL-WOt-DLO. Juist de komende jaren dreigt het vastlopen van dit rechtsgebied, en rechtsanalyse en -vernieuwing zijn hard nodig. Doel van dit project is het opbouwen van juridische expertise in het omgevingsrecht.

Resultaten

Resultaten van dit project zijn:

  1. Oplevering leerboek.
  2. Rechtsanalyse en rechtswetenschappelijke publicaties.
  3. Overleg, draagvlakonderzoek leeropdracht voor een buitengewone hoogleraar groenblauwe omgevingsrecht.

Werkwijze

De activiteiten van dit project in 2013 zijn:

  1. Net als in 2012 zorgen voor rechtswetenschappelijke publicaties.
  2. Manuscripten tbv rechtswetenschappelijke publicaties.
  3. 2e druk leerboek Recht voor de groenblauwe ruimte beoogd in najaar 2014, 1e druk verscheen bij Wageningen Academic Publishers in 2012).

Publicaties