Project

FIONA status A

LEI Wageningen UR gebruikt in haar onderzoek een aantal verschillende modellen die betrekking hebben op de landbouwsector en de relatie met de overige economie en de maatschappij.

De vraag is hoe het staat met de modelontwikkeling binnen het LEI. Er is behoefte aan een beschrijving van de belangrijkste modellen en de mogelijkheden om deze modellen aan elkaar te koppelen. Daarnaast is de vraag wat het belang kan zijn van Agent Based Modelling voor het LEI.

Resultaten 2012

Twee notities zijn verschenen, die vooral voor intern gebruik zijn.

Beoogd resultaat

Een helder overzicht van modellen en de mogelijkheden hiervan binnen het LEI. Dit is van belang om de wetenschappelijke kwaliteit van LEI modellen en onderzoek te ondersteunen. De beschreven modellen hebben betrekking op de landbouwsector en de relatie met de overige economie en maatschappij. Er worden twee notities geschreven, met name voor intern gebruik. Een notitie met een overzicht van de modellen die momenteel beschikbaar zijn binnen LEI. En een notitie over Agent Based Modelling, het AMB model SERA, en het belang van dit type modellen voor LEI bezien vanuit verwachte beleidsvraagstukken in de nabije toekomst.

Werkwijze

Tijdens het onderzoek moeten twee vragen beantwoord worden:

Welke modellen zijn momenteel beschikbaar binnen het LEI en wat zijn de belangrijkste inputs en outputs van deze modellen? Waar zitten koppelingen tussen de modellen en waar zijn verdere mogelijkheden tot koppeling van deze modellen?

Wat is Agent Based Modelling, wat zijn de mogelijkheden van het ABM model genaamd SERA, hoe sluit dit model aan bij verwachte beleidsontwikkelingen?

Publicaties