Project

FOODMETRES: Stadslandbouwbedrijven en duurzaamheid

Er is een opkomende trend vanuit de consument naar lokaal geproduceerd voedsel. Dit heeft geleid tot een groei in het aantal stadslandbouwregio’s en -bedrijven binnen Europa. Vaak gaat dit gepaard met innovaties op het landbouwbedrijf. De vraag is in hoeverre deze ontwikkelingen bijdragen aan de duurzaamheid.

Doelstellingen project

Het doel van het EU-project FOODMETRES is om te onderzoeken in hoeverre stadslandbouwbedrijven de duurzaamheid beïnvloeden. Hierbij wordt gekeken naar sociale, economische en milieufactoren.

Aanpak en tijdspad

2013

  1. Identificatie van relevante indicatoren
    Aan de hand van een bestaande gross list van indicatoren worden obv criteria (oa. data beschikbaarheid, meetbaarheid van de indicatoren) een selectie gemaakt van de meest relevante indicatoren. Voor deze indicatoren zal binnen het project door de diverse partners data verzameld worden.
  2. Vaststellen van normwaarden
    De indicatoren moeten worden afgewogen tegen duurzaamheidslimieten. Hiertoe worden normwaarden vastgesteld, gebaseerd op wetgeving, beleidsdoelen of best practices.

2014

  1. Verzamelen van data voor de indicatoren
  2. Afwegen van de duurzaamheid ahv indicatoren

2014-2015

  1. Vergelijking tussen verschillende regio’s binnen een aantal case-studies

Rapportage van de bevindingen

Resultaten (beoogde)

Een lijst met indicatoren waarmee de duurzaamheid van stadslandbouw voor verschillende gebieden en producten vergeleken kan worden, inclusief parameterwaarden en norm-waarden.

Meer informatie

Publicaties