Project

FOODSECURE_FP7 cofunding

Een integraal, lange-termijn beleid voor het verminderen van honger en ondervoeding vraagt om goed inzicht in de determinanten van voedselzekerheid, om kwantitatieve en empirische analyses ondersteund door rekenmodellen en een perspectief op de bijdrage van beleid aan innovaties en sturing in het voedselsysteem.

Wereldvoedselprijzen en voedseluitgaven van arme consumenten zijn op de lange termijn sterk bepalend voor de voedselzekerheid, maar de ontwikkelingen in prijzen zijn onzeker. Veel analisten verwachten een toename van prijsschommelingen op de korte termijn, maar de meningen lopen uiteen over de meerjarentrend. IFPRI verwacht bijvoorbeeld grote prijsstijgingen tot 90%, terwijl het LEI en de Wereldbank verwachten dat de prijzen van agrarische grondstoffen grotendeels onveranderd blijven. Economische modellen bieden de mogelijkheid om systeemgedrag op de landbouwmarkten te verkennen waar dit in de praktijk niet mogelijk is. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om de samenhang tussen natuurlijke hulpbronnen, voedselmarkten en de uitkomsten op het vlak van voedsel- en voedingszekerheid op systeemniveau te analyseren.

Een integraal, lange-termijn beleid voor het verminderen van honger en ondervoeding vraagt om goed inzicht in de determinanten van voedselzekerheid, om kwantitatieve en empirische analyses ondersteund door rekenmodellen en een perspectief op de bijdrage van beleid aan innovaties en sturing in het voedselsysteem.

Wereldvoedselprijzen en voedseluitgaven van arme consumenten zijn op de lange termijn sterk bepalend voor de voedselzekerheid, maar de ontwikkelingen in prijzen zijn onzeker. Veel analisten verwachten een toename van prijsschommelingen op de korte termijn, maar de meningen lopen uiteen over de meerjarentrend. IFPRI verwacht bijvoorbeeld grote prijsstijgingen tot 90%, terwijl het LEI en de Wereldbank verwachten dat de prijzen van agrarische grondstoffen grotendeels onveranderd blijven. Economische modellen bieden de mogelijkheid om systeemgedrag op de landbouwmarkten te verkennen waar dit in de praktijk niet mogelijk is. Daarnaast bieden ze de mogelijkheid om de samenhang tussen natuurlijke hulpbronnen, voedselmarkten en de uitkomsten op het vlak van voedsel- en voedingszekerheid op systeemniveau te analyseren.

Publicaties