Project

FREEBIRDS

Het project beoogt inzicht te geven in de relatie tussen het gebruik van de buitenuitloop en de gezondheid en het welzijn van kippen (vlees- en leg) enerzijds en de mineralenbelasting van de uitloop anderzijds.

Daarbij beoogt het project slimme tools en managementstrategieƫn te ontwikkelen voor verbetering van het uitloopsysteem voor biologische productie.

Het project richt zich op de thema's gedrag en welzijnsaspecten, parasieten, darmgezondheid en mineralenbelasting van de bodem en duurzaamheid van verschillende rassen.

Gedrag en gezondheid

Het Nederlandse deel richt zich vooral op het onderdeel gedrag en gezondheid. In een proefstal in Belgiƫ wordt met behulp van individuele tracing inzicht verkregen in het gedrag van individuele dieren in relatie tot uitloopgebruik. Hierdoor kan een directe link gelegd worden tussen uitloopgebruik en gezondheid en parasietenbelasting. Vervolgens wordt op praktijkbedrijven in Nederland onderzoek gedaan om verkregen inzichten te valideren.

Inzicht in uitloopgebruik en effecten

Het project zal leiden tot een beter inzicht in het uitloopgebruik door kippen, het effect ervan op de dieren en mogelijkheden om via management hierin bij te sturen. Dit zal pluimveehouders helpen bij de ontwikkeling van succesvollere houderijpraktijken en bijdragen aan een duurzamere biologische pluimveeproductie.

Publicaties