Project

FUSION (Fisheries information from using VMS and acoustics in combination)

Dit onderzoek ondersteund de databehoefte voor visserij-onderzoek en ecosysteemadvies ondersteund. Het is innovatief omdat het twee expertises van IMARES combineert, namelijk VMS monitoring en acoustic fishing vessel data. Het ondersteunt de bevinding van efficiënte data voor visserij- en ecosysteemmanagement. Het onderzoekt de ontwikkeling van nieuwe methodes die mogelijk gebruikt kunnen worden om VMS-gegevens te gebruiken voor het creëren van nieuwe informatie over akoestische visserij.

De transitie naar een ecosysteem benadering vereist quantitatieve, directe, simpele en betrouwbare methoden om de visstand en de impact van visserij op het ecosysteem te bepalen. Kennis over
hoe van VMS een schatting verkregen kan worden van vis biomassa kan hierin volstaan, maar dit vereist een studie naar visserijgedrag in relatie tot visstand. Deze studie koppelt visserijgedrag, in kaart gebracht met VMS, aan visstand en biomassa die geobserveerd is met acoustische technieken gedurende een visreis.

Publicaties