Project

Farming systems - robustness, resilience and adaptation - characterisation, data and description

In vele landen in het zuiden van de wereld zal de landbouw een sterke transformatie ondergaan van "subsistence" naar "market oriented" productie. Dat gaat gepaard met intensivering. Die intensivering van de inzet van productiemiddelen gericht op hogere opbrengsten zal op een duurzame wijze totstand moeten komen. Ssustainable intensification is het concept dat door de FAO hieraan gekoppeld is. De systemen van de toekomst moeten robuust zijn en weerbaar als het om biotische en abiotische stress gaat die het gevolg is van de klimaatverandering. Dit project richt zich op het operationaliseren van deze concepten. Hoe kan je het niveau vaststellen van robuustheid en weerbaarheid, hoe wordt het meetbaar als basis voor aansturing en verbetering. Het project ontwerpt een analyse framewerk.

Publicaties