Project

Feed4Foodure

Feed4Foodure is een publiek private samenwerking tussen diverse bedrijven in de diervoeder- en dierlijke productieketen, de overheid en kennisinstellingen. Het programma heeft als doel een duurzame en gezonde veehouderij te bevorderen, en tegelijkertijd de concurrentiekracht van de Nederlandse sector te vergroten.

Via 3 onderzoekslijnen werken we hieraan:

  1. Meer met minder door efficënt nutriëntengebruik,

  2. Maatschappelijk verantwoorde veehouderij,

  3. Voeding, darmgezondheid en immuniteit.

Publicaties