Project

Feed4Foodure - deelprogramma B Voeding, Darmgezondheid en Immuniteit (VDI)

Feed4Foodure heeft de ambitie om, in intensieve samenwerking met andere onderzoeksprogramma’s, een substantiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een duurzame en gezonde veehouderij in Nederland, én de Nederlandse concurrentiepositie in een mondiale markt te versterken.

Feed4Foodure heeft de ambitie om, in intensieve samenwerking met andere onderzoeksprogramma’s, een substantiële bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van een duurzame en gezonde veehouderij in Nederland, én de Nederlandse concurrentiepositie in een mondiale markt te versterken. Daarbij zijn doorbraken noodzakelijk op het gebied van diervoeding en voedingssystemen. Daarbij zijn drie topprioriteiten benoemd in dit meerjarige onderzoeksprogramma:

  1. “Meer met minder d.m.v. efficiënt nutriëntgebruik” om daarmee de ecologische footprint van de veehouderij te verkleinen,
  2. “Voeding, darmgezondheid en immuniteit” (VDI) om daarmee een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een vermindering van het gebruik van diergeneesmiddelen en het verbeteren van het dierwelzijn, en
  3. onderzoek betreffende “Maatschappelijk verantwoorde veehouderij”, om daarmee dieren adequaat te kunnen voeren in nieuwe houderijomstandigheden en emissies verder te verlagen.

In deze aanvraag is uitsluitend het deelprogramma VDI beschreven omdat dit beschouwd wordt als een zelfstandige PPS; dit is ook zo afgestemd met het Ministerie van EZ.

Publicaties