Project

Filantropie en Social Innovation

Wetenschap en wetenschappelijke organisaties worden vandaag de dag niet altijd meer gezien als de autoriteiten die ze ooit waren. Bij het vermaatschappelijken van wetenschappelijk onderzoek lijkt vooralsnog de nadruk te liggen op het beter communiceren van onderzoek maar mogelijk kan een ontwikkeling naar  waardegericht onderzoek, waarbij het onderzoek expliciet is over de waarde(n) die het creëert en laat zien dat de impact veel breder is dan de financiers, ook een stap in de goede richting. Anderzijds zijn er ontwikkelingen op het gebied van filantropie en fondsen waarbij mensen zelf willen bepalen naar welk doel hun geld gaat. En hier is ook een relatie te maken met vermaatschappelijking van onderzoek. Welke trends en ontwikkelingen spelen zich af in de wereld van fondsen en filantropie? Kunnen en willen zij een rol spelen in het wetenschappelijke onderzoek en hoe kijken zij aan tegen waarde(n)vol onderzoek? en zijn er aanknopingspunten voor de onderzoekspraktijk van de WUR? Zowel in filantropie als ook in wetenschapspeelt impact een steeds belangrijker rol. De discussie daarover gaat veelal over waardecreatie. De ontwikkelingen roepen veel vragen op, zoals wat er wederzijds te leren of te kruisbestuiven valt.

In dit onderzoek willen zicht krijgen op hoe (de discussie over) de participatiesamenleving leidt tot andere idee├źn over waarden en waardecreatie in de werelden van fondsen/filantropie en van onderzoek en welke aanknopingspunten er liggen op het gebied van filantropie/fondsen en maatschappelijke waardecreatie voor de WUR.
In twee verkenningen worden de ontwikkelingen in de wereld van filantropie/fondsen en in het wetenschappelijk onderzoek in beeld gebracht, met name op het gebied van (maatschappelijke) waardecreatie. Ook wordt ingezoomd op de WUR-onderzoekspraktijk op het gebied van fondsen/filantropie en (maatschappelijke) waardecreatie. Vervolgens worden de ontwikkelingen in de wetenschap en meer specifiek de WUR-onderzoekspraktijk gespiegeld aan ontwikkelingen in de wereld van fondsen/filantropie op het gebied van (maatschappelijke) waardecreatie en mogelijk komen daar aanknopingspunten uit voort voor verdere ontwikkeling voor de WUR-onderzoekspraktijk.

Publicaties